En stark livsberättelse och personlig utveckling

 

Att växa upp med en psykiskt labil mamma, utsättas för övergrepp och bli fullständigt sviken av vuxenvärlden sätter djupa spår. Som barn tror man att de vuxna har rätt, och eftersom min omgivning hanterade mig som värdelös gjorde jag detta till min sanning.

 

Tonårstiden blev, som en naturlig fortsättning på barndomen, destruktiv. Åren då jag skulle ha funderat på yrkesval fylldes istället av drogmissbruk, osunda relationer och kriminalitet. Arton år gammal hamnade jag för första gången på kvinnofängelset Hinseberg.

 

Om man inte får en chans att vara bra kan man alltid bli bäst på att vara värst.

 

Min livshistoria upprör och berör, men den inger också hopp. För trots att min dotter hann fylla elva år innan vändpunkten kom, så har mycket fantastiskt hänt sedan dess. Jag är ett levande bevis på att det aldrig är för sent att förändra.

 

25 års arbete som terapeut - både enskilt och i grupp, har lärt mig väldigt mycket om förändringsprocesser och mänskliga beteenden. Jag har flera spännande förklaringsmodeller att dela med mig av när det gäller kommunikation, gruppdynamik och hur samspel mellan människor fungerar. Eller inte.

 

Det här jag vill berätta om. Och det gör jag i mina föreläsningar och självbiografiskt baserade romaner.

Ulla-Maria blir intervjuad av Malou von Sivers i TV4

Copyright © Ulla-Maria Andersson. Alla rättigheter reserverade. Producerad av IN VISION