"Som föreläsare vill jag beröra och inge hopp”

Fotograf: Pernilla Wahlman

 

Några referenser

 

”Som gammal kriminalvårdare var det magiskt att höra Ulla-Maria föreläsa. Det gav hopp om att förändring är möjlig. Jag önskar att alla som arbetar inom vårdsektorn får chansen att höra henne. Ulla-Maria trollband verkligen sina åhörare.”

Eva Edstedt Linghult

F.d. Fängelsedirektör på Färingsöanstalten

 

 

"En gripande och ärlig föreläsning. Den var väldigt uppskattad och många deltagare pratade efteråt om hur bra de tyckte att det var att få lyssna på berättelsen."

Lo Ek
Bibliotekarie Norrköpings stadsbibliotek

 

 

”En mycket gripande, allvarlig och hoppfull föreläsning”

Monika Jensen
Ordförande Hela Människan, Skåne

Föreläsningar

 

Alla föreläsningar är baserade på mitt liv. En uppväxt med psykisk ohälsa i familjen, utanförskap, missbruk, kriminalitet och många års vistelse på kvinnofängelset Hinseberg har gett mig inblick i världar som få människor kan berätta om. Vändpunkten kom 1991 och sedan dess har jag arbetat med försoning, förändringsprocesser och läkning, min egen och andras. 25 års erfarenhet som terapeut har lärt mig mycket. Om gruppdynamik, kommunikation, mänskliga beteenden och samspel mellan människor. Den här erfarenheten presenterar jag i fyra olika föreläsningar. Alla utgår från mitt liv men de kopplas till olika teman.

 

 

LIVET I MISSBRUK OCH VÄGEN DÄRIFRÅN

Tidsåtgång: 45 min - 1.5 tim utifrån arrangörens önskemål.

Möjlighet till frågestund efteråt.

 

Tema: Hur möten med andra människor kan göra väldigt stor skillnad.

 

Föreläsningen bygger på mina tre självbiografiskt baserade romaner. En berättelse som handlar om att överleva ett liv fyllt av svek, övergrepp, missbruk och misär. Från uppväxten med en psykiskt labil mamma till tonårstiden som värsting får du följa med in på kvinnofängelset Hinseberg, en sluten och mytomspunnen värld där oskrivna regler gäller och där det finns en tydlig hierarki.

 

Jag talar också öppet och avskalat om hur det är att inte klara av att ta hand om sitt barn. Om skulden och skammen och hur svårt det kan vara att våga möta det man förorsakat andra.

 

Men det är också en berättelse om försoning och förlåtelse. Hur möten med andra människor kan spela en avgörande roll och hur viktigt det är med rätt bemötande.

 

Alla som i sin yrkesroll möter människor i kris har en stor möjlighet att göra skillnad. Och resultatet av det mötet kan visa sig många år senare.

 

Med självdistans och humor berättar jag om en svår livsväg som trots allt fick ett lyckligt slut.

 

 

ATT VARA EN MISSBRUKANDE MAMMA

Tidsåtgång: 45 min - 1.5 tim utifrån arrangörens önskemål. Möjlighet till frågestund efteråt.

 

Tema: Hur svårt det kan vara att leva med att ha skadat sitt eget barn

 

Den här föreläsningen handlar om skulden och skammen som en missbrukande mamma lever med. Ärligt och avskalat berättar jag om hur drogberoendet gör att en människa skadar och sviker sitt eget barn. Hur plågsamt det är att välja drogen istället för det man vet är rätt.

 

Jag pratar också om vad som händer när barnet fosterhemsplacerats, om de dubbla känslor som uppstår, lättnaden över att fosterhemsfamiljen tar ansvar för det jag inte klarar själv, smärtan i att någon annan blir mamma till mitt barn.

 

Men det är också en berättelse om försoning och förlåtelse. Vad var det som gjorde att jag till slut kunde förändra? Jag lyfter in hur min egen uppväxt och bakgrund gjorde det omöjligt för mig att vara en fungerande mamma och hur viktigt det var att få möjlighet att bearbeta det jag själv varit utsatt för.

 

Med självdistans och värme förmedlar jag hopp om att det aldrig är för sent att förändra. Jag pratar om modet som krävdes för att våga möta det jag förorsakat min dotter och hur jag till slut klarade att göra rätt. Hur bra det kan bli om man får rätt stöd i rätt tid.

 

 

LIVET KAN LIKNAS VID EN TEATERPJÄS - DU HAR HUVUDROLLEN MEN VEM REGISSERAR?

Tidsåtgång: 45 min - 1.5 tim utifrån arrangörens önskemål.

Möjlighet till frågestund efteråt.

 

Tema: Hur tolkningen vi gör av olika situationer påverkar vår identitet och livsupplevelse.

 

Föreläsningen är stark baserad på mitt eget liv och innehållet i mina tre böcker, men också på den erfarenhet jag har av förändringsprocesser. Den är upplagd kring temat: livet som en teaterpjäs. Jag pratar om hur vi alla tar/får en roll i det familjedrama vi föds in i, oavsett om det är positivt eller negativt eller som för de flesta: något mitt emellan. Och hur det skapas starka mönster som sedan fortsätter att upprepa sig livet ut. Om vi inte väljer att förändra.

 

Genom att använda min egen livsväg och de erfarenheter jag har gjort, belyser jag viktiga faktorer som spelar en avgörande roll om man vill utvecklas och växa som människa. Men jag pratar också om allt jag lärt mig under de 25 år jag varit verksam som terapeut. Jag förmedlar tankar kring vad som styr de val vi gör och hur vi kan göra annorlunda.

 

Det blir en resa genom mitt liv, både det svåra men också allt fantastiskt som skett efter vändpunkten. Men förhoppningsvis får du också med dig nya insikter. Vilken pjäs har du har huvudrollen i?

 

 

KOMMUNIKATION - VAD VAR DET JAG SA?

Tidsåtgång: 45 min - 1.5 tim utifrån arrangörens önskemål.

Möjlighet till frågestund efteråt.

 

Tema: Kommunikation och samspel mellan människor.

 

Föreläsningen handlar om mitt liv men är kopplad till temat kommunikation och samspel. Med självdistans och humor berättar jag om hur jag påverkades av bristen på fungerande kommunikation under uppväxten och vilka följder det fick för mitt fortsatta liv.

 

Men jag berättar också om förändringen som blev möjlig när jag till slut hittade vägar att kommunicera och samspela med andra människor. Hur utanförskapet då kunde brytas.

 

Efter vändpunkten 1991 har jag arbetat som terapeut och genom det fått stor erfarenhet av att hantera samspel mellan människor. Jag har lärt mig väldigt mycket om vad som fungerar och vad som kan gå snett när människor ska kommunicera med varandra. Kroppsspråk, ansiktsuttryck och blickar säger ofta mycket mer än ord. Dessutom lyssnar alla människor selektivt. Det som sägs filtreras utifrån vars och ens verklighetsuppfattning.

 

Vi tror att vi är tydliga och utgår från att den vi pratar med har förstått. Men är det verkligen så?

Copyright © Ulla-Maria Andersson. Alla rättigheter reserverade. Producerad av IN VISION