"Som föreläsare vill jag beröra och inge hopp”

Fotograf: Pernilla Wahlman

 

Några referenser

 

”Som gammal kriminalvårdare var det magiskt att höra Ulla-Maria föreläsa. Det gav hopp om att förändring är möjlig. Jag önskar att alla som arbetar inom vårdsektorn får chansen att höra henne. Ulla-Maria trollband verkligen sina åhörare.”

Eva Edstedt Linghult

F.d. Fängelsedirektör på Färingsöanstalten

 

”Din berättelse rörde mig djupt och jag vill bara tacka dig för din ärlighet, att du vågar prata om sådant som andra kanske inte gör. Och att du förmedlar det på ett träffande sätt, det tog ungefär 2 sekunder in i föreläsning så var jag helt fast i din historia. Du är en stor inspiration och jag blir så tacksam över att människor som du finns i våran värld. När du sjöng för oss var det bland det finaste jag har hört, musik brukar inte träffa mig men dina ord åkte rakt in i mitt hjärta. Det var väldigt lärorikt för våra familjehem (och oss konsulenter) att höra en mammans version. Så än en gång, stort TACK för allt du förmedlade i lördags och att du visar att det går att vända allt negativt man har varit med om till något positivt.”

Sara Kjellin

Familjevårdskonsulent, Stiftelsen Bergslagsgårdar

 

 

"En gripande och ärlig föreläsning. Den var väldigt uppskattad och många deltagare pratade efteråt om hur bra de tyckte att det var att få lyssna på berättelsen."

Lo Ek
Bibliotekarie Norrköpings stadsbibliotek

 

 

”En mycket gripande, allvarlig och hoppfull föreläsning”

Monika Jensen
Ordförande Hela Människan, Skåne

Föreläsningar

 

Föreläsningarna är baserade på mitt liv. En uppväxt med psykisk ohälsa i familjen, övergrepp, utanförskap, missbruk, kriminalitet och många års vistelse på kvinnofängelset Hinseberg har gett mig inblick i världar som få människor kan berätta om. Vändpunkten kom 1991 och sedan dess har jag arbetat med försoning, förändringsprocesser och läkning, min egen och andras. 25 års erfarenhet som terapeut har lärt mig mycket. Om gruppdynamik, kommunikation, mänskliga beteenden och samspel mellan människor. Den här erfarenheten presenterar jag i mina föreläsningar.

 

Det går också bra att boka en heldag. Det upplägget har visat sig vara ett vädligt uppskattat upplägg vid utbildningsdagar för familjehem.

 

 

LIVET I MISSBRUK OCH VÄGEN DÄRIFRÅN

Tidsåtgång: 45 min - 1.5 tim utifrån arrangörens önskemål.

Möjlighet till frågestund efteråt.

 

Tema: Hur möten med andra människor kan göra väldigt stor skillnad.

 

Föreläsningen bygger på mina tre självbiografiskt baserade romaner. En berättelse som handlar om att överleva ett liv fyllt av svek, övergrepp, missbruk och misär. Från uppväxten med en psykiskt labil mamma till tonårstiden som värsting får du följa med in på kvinnofängelset Hinseberg, en sluten och mytomspunnen värld där oskrivna regler gäller och där det finns en tydlig hierarki.

 

Jag talar också öppet och avskalat om hur det är att inte klara av att ta hand om sitt barn. Om skulden och skammen och hur svårt det kan vara att våga möta det man förorsakat andra.

 

Men det är också en berättelse om försoning och förlåtelse. Hur möten med andra människor kan spela en avgörande roll och hur viktigt det är med rätt bemötande.

 

Alla som i sin yrkesroll möter människor i kris har en stor möjlighet att göra skillnad. Och resultatet av det mötet kan visa sig många år senare.

 

Med självdistans och humor berättar jag om en svår livsväg som trots allt fick ett lyckligt slut.

 

 

 

ATT VARA EN MISSBRUKANDE MAMMA

Tidsåtgång: 45 min - 1.5 tim utifrån arrangörens önskemål. Möjlighet till frågestund efteråt.

 

Tema: Hur svårt det kan vara att leva med att ha skadat sitt eget barn

 

Den här föreläsningen handlar om skulden och skammen som en missbrukande mamma lever med. Ärligt och avskalat berättar jag om hur drogberoendet gör att en människa skadar och sviker sitt eget barn. Hur plågsamt det är att välja drogen istället för det man vet är rätt.

 

Jag pratar också om vad som händer när barnet fosterhemsplacerats, om de dubbla känslor som uppstår, lättnaden över att fosterhemsfamiljen tar ansvar för det jag inte klarar själv, smärtan i att någon annan blir mamma till mitt barn.

 

Men det är också en berättelse om försoning och förlåtelse. Vad var det som gjorde att jag till slut kunde förändra? Jag lyfter in hur min egen uppväxt och bakgrund gjorde det omöjligt för mig att vara en fungerande mamma och hur viktigt det var att få möjlighet att bearbeta det jag själv varit utsatt för.

 

Med självdistans och värme förmedlar jag hopp om att det aldrig är för sent att förändra. Jag pratar om modet som krävdes för att våga möta det jag förorsakat min dotter och hur jag till slut klarade att göra rätt. Hur bra det kan bli om man får rätt stöd i rätt tid.

 

 

 

FÖRELÄSNING/UTBILDNINGSDAG MED MOR OCH DOTTER TILLSAMMANS

Tidsåtgång:  2 tim – heldag, utifrån arrangörens önskemål.

Möjlighet till frågestund efteråt.

 

Tema: Att vara en missbrukande mamma. Ulla-Maria Andersson

 

Den första delen av föreläsningen/utbildningsdagen handlar om skulden och skammen som en missbrukande mamma lever med. Ärligt och avskalat berättas om hur drogberoendet gör att en människa skadar och sviker sitt eget barn. Ulla-Maria pratar också om vad som händer när barnet fosterhemsplacerats, om de dubbla känslor som uppstår: lättnaden över att fosterhemsfamiljen tar ansvar för det man inte klarar själv, smärtan i att någon annan blir mamma till ens eget barn.

Men det är också en berättelse om försoning och förlåtelse. Den egna uppväxten med övergrepp och psykisk ohälsa i familjen lyfts in och klargör hur bearbetandet av detta till slut gjorde det möjligt att bli en fungerande mamma.

 

Tema: Att ha missbrukande föräldrar och växa upp i fosterhem. Sofie Andersson

 

I den andra delen av föreläsningen/utbildningsdagen berättar Sofie om upplevelsen av att vara barn till föräldrar som missbrukar. Vilka sår och konsekvenser hon fått av det och hur det kan kännas att placeras i fosterhem. Det är en berättelse om att bli bortvald och hur det påverkar en människa på det psykologiska och känslomässiga planet. Hur de erfarenheterna sedan fortsätter att påverka långt upp i vuxen ålder.

 

Sofies berättelse handlar också om att även svåra upplevelser kan leda till bra saker. Att hon inte bara har fått med sig negativa konsekvenser utan också en hel del styrkor. Hon lyfter in hur det var att som tonåring flytta hem till sin biologiska mamma och hur hennes liv sedan utvecklats till att bli välfungerande. Men att ingenting varit gratis och att det stundtals har varit både svårt och utmanande. Framför allt att göra upp med temat att bli bortvald.

 

Copyright © Ulla-Maria Andersson. Alla rättigheter reserverade. Producerad av IN VISION